Evidencia pracovného času

  

Teraz budem zamestnávať pár študentov na brigádu na balenie tovaru, čo predávam cez e-shop. Musím im viesť dochádzku, alebo stačí keď mi nadiktujú koľko boli hodín v práci a to sa im dá na výplatu?

 

Zdravím. To čo opisujete – dochádzka do práce – je dobrovoľná evidencia, ktorú zákon nijako neupravuje. Ide vlastne o vykázanie času, počas ktorého sa zamestnanci zdržiavali u vás v práci (kedy do práce prišli a kedy z nej odišli). Táto doba však logicky nie je pracovnou dobou. To, čo vám Zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce ale prikazuje viesť je evidencia pracovného času.

Takúto evidenciu musíte podľa § 99 Zákona viesť nielen o zamestnancov na hlavný pracovný pomer, ale podľa § 224 ods. 2 písm. e) Zákona aj o zamestnancoch, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti.

Táto evidencia zo Zákona musí obsahovať hlavne:

  • evidenciu pracovného času,
  • evidenciu práce nadčas,
  • evidenciu nočnej práce,
  • evidenciu aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť,
  • evidenciu vykonanej práce u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o vykonaní práce, tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala.

Z daného teda vyplýva, že pre splnenie zákonných náležitostí nebude stačiť len to, že vám nadiktujú hodiny, ktoré odpracovali.

(Pôvodný článok 21.11.2018 | Aktualizované 09.07.2019, 07:50)

[nahlás chybu v článku]