Daňový bonus v zákone

  

Chcem sa opýtať, kde nájdem aká je aktuálna suma daňového bonusu? Pozerala som zákon o dani z príjmov, ale tam je suma 19,32 €, ale tá bola ešte v roku 2008. Teraz, ako viem, je 21,56 €. Ale kde v zákone to nájdem, ak viete?

Zdravím. Asi narážate na to, že v § 33 ods. 1 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov je uvedená suma 19,32 € mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s v domácnosti s daňovníkom (…).

Výška daňového bonusu je v zákone uvedená stále, ale už trochu „šarlatánsky“. Novelou 333/2014 Z.z. sa novelizoval Zákon o dani z príjmov a bolo ňou pridané prechodné ustanovenie § 52zd ods. 7, kde je uvedené:

„Daňový bonus podľa § 33 sa zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Tento postup sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie 2015.“ (Ustanovenie § 52 ods. 48 sa od 1. januára 2015 neuplatňuje)

Takže, treba sledovať ako sa zvyšovalo a bude zvyšovať životné minimum, ktoré bolo k 01.01.2018 vo výške 199,48 € na jednu plnoletú fyzickú osobu. Aktuálna výška daňového bonusu 21,56 €, ako ste písali.

Mohlo by vás zaujímať: Nová výška životného minima od 01.07.2018

(Pôvodný článok 07.06.2017 | Aktualizované 23.06.2018, 22:01)

[nahlás chybu v článku]