Ako sa počíta 270 dní pred materskou?

  

Dobrý deň prajem, smiem sa spýtať jednu otázku ohľadom materskej? Materské je priznané ak je matka poistená 270 dní. Avšak počula som, že v prípade, že má napríklad dve dohody o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti stačí, aby bola poistená len polovicu z toho času, čiže 135 dní. Keďže má dve dohody, z ktorých odvádza poistenie, tak sa jej obdobie násobí? Ďakujem krásne za ujasnenie.

 

Zdravím. V danom prípade je potrebné vychádzať zo Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, kde sa v § 81 ods. 1 píše: „Poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.“

Do obdobia 270 dní v posledných 2 rokoch sa

  • započítava predchádzajúce obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia,
  • započítava sa aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu nároku na rodičovský príspevok,
  • nezapočítava sa obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, počas ktorého zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie z dôvodu, že nedosahoval príjem, s výnimkou období, v ktorých zamestnanec nemal vymeriavací základ z dôvodu, že mal vylúčenú povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie (napr. z dôvodu trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

Ak má poistenkyňa viacero poistení, podmienku 270 dní musí mať samostatne splnenú z každého nemocenského poistenia, z ktorého si materské chce uplatniť. Inak povedané, dni sa nenásobia.

Mohlo by vás zaujímať: Musia byť otec a matka manželia, aby mohol ísť otec na materskú dovolenku so synom? Od 01.04.2021 je možné požiadať o nemocenskú dávku – tehotenské

[nahlás chybu v článku]