Zdravotné odvody pri práci v zahraničí a podnikaní na Slovensku

  

Chcel by som sa spýtať na toto. Pracujem a žijem v zahraničí, ale chcem si založiť živnosť na Slovensku. Mám tu stále trvalý pobyt. Musím si začať platiť odvody do zdravotnej poisťovne aj na Slovensku? V zahraničí za mňa platí odvody zamestnávateľ.

Zdravím. Ak vykonávate súbežne samostatne zárobkovú činnosť/živnosť v jednom členskom štáte EÚ a zamestnanie v inom členskom štáte EÚ, podliehate právnym predpisom členského štátu, v ktorom vykonávate činnosť zamestnanca. To znamená, že  ak ste zamestnaný v inom členskom štáte EÚ a na Slovensku budete vykonávať živnosť, ste zdravotne poistený v inom členskom štáte a pre účely povinného zdravotného poistenia nie ste povinne verejne zdravotne poistený na Slovensku.

Ďalej teda máte povinnosť plniť si všetky oznamovacie (a ďalšie)  povinnosti v zmysle legislatívy krajiny EÚ, v ktorej ste zamestnaný ako zamestnanec.

Vychádza sa z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a vykonávacieho nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady č. 987/2009.

Ešte dodatok, v prípade, že by ste boli zamestnaný v krajine mimo EÚ a na Slovensku Vám vznikne živnosť, bude sa musieť prihlásiť do systému verejného zdravotného poistenia aj na Slovensku.

[nahlás chybu v článku]