Sú príspevky zamestnávateľa zamestnancovi na DDS daňovo uznateľné?

  

Dobrý deň. Zamestnanci sa nás pýtali, či prispievame na tretí pilier. Zatiaľ nie, ale kebyže chceme, má to pre nás aj nejaké výhody, že si to môžeme dať napríklad do nákladov?

 

Zdravím. Ak sa rozhodnete takto prispievať zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier), treba rozlišovať, či ide o zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce (3. a 4. stupeň) a umelcov vykonávajúcimi profesiu tanečníkov v divadlách a súboroch alebo hudobných umelcov vykonávajúcich profesiu hráčov na dychové nástroje, alebo o takýchto zamestnancov nejde.

V prípade, že zamestnávate zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, tanečníkov a hudobníkov na dychový nástroj, je príspevok podľa § 13 ods. 3 Zákona 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení povinný minimálne vo výške 2 % z ich vymeriavacích základov na platenie dôchodkového poistenia (z ich hrubých miezd).

Ak by však išlo iba o zamestnancov, ktorí vyššie spomínané práce nevykonávajú, ide len o vaše dobrovoľné príspevky, ktoré nie sú podmienené minimálnou výškou. V tomto prípade vy, ako zamestnávateľ, môžete tiež podmieniť poskytovanie takéhoto príspevku aj príspevkom zo strany zamestnanca.

Čo sa týka výhod pre vás, tak podľa § 19 ods. 3 písm. l) Zákona 595/2003 Z.z o dani z príjmov sú daňovými nákladmi/výdavkami príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie najviac vo výške 6 % zo zúčtovanej mzdy, náhrady mzdy a odmeny zamestnanca, ktorý je účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia.

Mohlo by vás zaujímať: Mám nárok na voľno, keď sa mi, ako otcovi, narodí dieťa?

(Pôvodný článok 23.09.2018 | Aktualizované 21.10.2022, 17:13)

[nahlás chybu v článku]