Sú klubové body pripísané na súkromnú členskú kartu problémom?

  

S manželom máme kaviareň, je to eseročka. Keď chodíme nakupovať nejaký tovar do Tesca, dávame si tam pripisovať klubové body za nákup na súkromnú členskú kartu. Všetko sa však platí z firemného účtu. Môže byť s tým problém? Ani ma taká vec predtým nenapadla, len som potom na internete dočítala, že takéto veci daniari pri kontrolách vyhadzujú a že to môže byť brané ako moje bezdôvodné obohatenie sa. Váš názor?

 

Zdravím. Nie som právnik, ale bezdôvodného obohatenia by som sa neobával, už len kvôli definícii, že podľa § 451 ods. 2 Zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

„Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.“

A teraz, či môže byť pripísanie bodov na súkromnú členskú kartu pri nákupe z firemného účtu problémom? Odpoveď: Nie. Dôvod?

Podľa § 2 písm. i) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov je „daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka (…), pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti (…), v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov (…)“

Podstatný je teda zákonný vznik nákladu (výdavku). To, že sa body pripíšu na vašu súkromnú kartu, prípadne, že by ste k nákupu dostali výherný žreb, alebo nejaký darček nie je rozhodujúce.

Mohlo by vás zaujímať: Rozdiel medzi nákladmi a výdavkami, výnosmi a príjmami

(Pôvodný článok 25.07.2017 | Aktualizované 08.03.2020, 14:15)

[nahlás chybu v článku]