Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania – príjem zo zahraničia (AdSense)

  

Chcel by som sa opýtať. Podnikám ako živnostník s tepovacími prácami a minulý rok som si urobil aj k tomu webstránku. Zaregistroval som sa na AdSense na tú Google reklamu, čo sa mi zobrazuje na stránke. A keď mi Google posielal peniaze, tak si môžem predĺžiť dobu na podanie daňového až o pol roka?

 

Zdravím. Čo sa týka predĺženia lehoty na podanie daňového priznania, tak Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v § 49 určuje podmienky, kedy je možné oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a to nasledovne:

  • najviac o 3 celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii alebo
  • najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy* plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii.

*Musí ísť o príjmy, ktoré sú zdaniteľným príjmov t.j. sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené.

Zákon o dani z príjmov však ďalej nikde presne nevymedzuje „zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí“. Aj tak je však potrebné posudzovať zdroj príjmov, teda odkiaľ  tieto príjmy plynú. Zvlášť pre aktívne a zvlášť pre pasívne príjmy.

Pri aktívnych príjmoch ide o príjem z činnosti vykonávanej v zahraničí a zdrojovosť príjmu sa teda spravidla posudzuje podľa územia štátu, na ktorom sa činnosť fyzicky vykonáva. Pri pasívnych príjmoch sa ich činnosť síce fyzicky nevykonáva, ale aj pri nich je potrebné sledovať a posúdiť ich zdrojovosť.

Čo sa týka AdSensu, tak ide o jeden z druhu pasívneho príjmu a jeho zdrojovosť sa dá podľa daňovej rezidencie poskytovateľa takého príjmu – Googlu. Keďže províziu za AdSense reklamu v Európe vypláca Google Ireland Limited so sídlom v Írsku, dá sa takýto príjem považovať za príjem plynúci zo zdrojov v zahraničí a je možnosť tak predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania až o 6 kalendárnych mesiacov, do konca septembra.

(Pôvodný článok 04.02.2019 | Aktualizované 11.01.2020, 19:34)

[nahlás chybu v článku]