Predaj obchodného podielu

  

Dobrý deň. Som jedným zo spoločníkov a aj konateľov vo firme. Pár rokov už podnikám, ale chcel by som s tým skončiť, nevidím v tom budúcnosť pre mňa a nejako predať svoj podiel a chcem aj späť svoj vklad peňazí pri začatí podnikania. Len sa chcem opýtať, že keď za to dostanem nejaké peniaze, musím potom z nich zaplatiť daň alebo nie?

Zdravím. Podľa § 8 ods. 1 písm. f) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov patrí predaj resp. príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva medzi Ostatné príjmy, ktoré sú predmetom dane. Zdaňovať teda budete musieť, ale nie celú čiastku.

Ako prvé si môžete na základe § 9 ods. 1 písm. i) z príjmu z prevodu podielu odpočítať oslobodenú sumu (najviac) 500 €. Najviac znamená, že ak je príjem nižší ako 500 €, odpočítať si môžete sumu len do výšky tohto príjmu z predaja, čiže zdaňovať budete nulu.

Ďalej si môžete základ dane ponížiť o výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu z prevodu podielu. Tu patrí hlavne výška vkladu do základného imania, prípadne obstarávacia cena obchodného podielu, ktorý sa predáva, ak ste tento podiel od niekoho kúpili.

Netreba však zabudnúť na to, že z príjmu z predaja obchodného podielu sa tiež platia zdravotné odvody vo výške 14 % (§ 10b ods. 1 písm. d) Zákona 580/2004 Z.z o zdravotnom poistení). Tie sa však budú platiť až nasledujúci rok po predaji, keď sa podá daňové priznanie (pri predaji obchodného podielu podávate daňové priznanie FO typ B) a zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného. Po ich zaplatení sú tieto zdravotné odvody ďalším výdavkom, ktorý si môže odpočítať od príjmov.

Jednoducho podáte dodatočné daňové priznanie, tiež FO typ B, za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (kde ste mali príjem z prevodu podielu). Uvediete výšku zaplatených odvodov ako váš dodatočný výdavok a daňový úrad vám vráti preplatok na zaplatenej dani (ak vznikne). Tento postup zvolíte vtedy, ak ste v roku, kedy ste platili odvody, obdobné príjmy už nemali.

Ak ste v roku, kedy ste platili zdravotné odvody, obdobné príjmy ešte mali, môžete sa rozhodnúť, či podáte dodatočné daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a v ňom si uplatníte zaplatené odvody, alebo si tieto odvody uplatníte v zdaňovacom období, kedy ste ich platili.

(Pôvodný článok 30.05.2017 | Aktualizované 11.05.2018, 10:29)

[nahlás chybu v článku]