Pokračovanie v podnikaní otca, ktorý je na dôchodku. Ide to?

  

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala k mojej situácii. Otec išiel na dôchodok a podnikal. Teda ešte stále podniká na živnosť. Ja som u neho zamestnaná a sme sa dohodli, že by som to podnikanie po ňom prevzala. Ako to urobiť?

 

Zdravím. Samotný Zákon 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) určuje podmienky, kedy je možné pokračovať v podnikateľskej činnosti – živnosti. Ide o § 13 Zákona, ktorý vymedzuje, že takéto pokračovanie je možné len pri úmrtí fyzickej osoby (živnostníka).

V takomto pokračovaní môže tiež len obmedzený okruh ľudí:

  • dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
  • dedičia zo závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti,
  • pozostalý manžel (podľa vyššej podmienky), ak v živnosti nepokračujú dedičia
  • správca dedičstva, ak ho ustanovil súd (až do skončenia konania o prejednaní dedičstva).

Vašu situáciu je však možné vyriešiť spôsobom, že vy si založíte vlastnú živnosť  a váš otec vám „predá“ svoju živnosť prostredníctvom zmluvy o predaji podniku.  Všetky potrebné náležitosti takejto zmluvy sú uvedené v § 476 – § 488 Zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Mohlo by vás zaujímať: Predaj obchodného podielu, Zvýšenie spotreby pohonných hmôt o 20 %, Uplatnenie výdavkov pri predaji nehnuteľnosti

[nahlás chybu v článku]