Zvýšenie spotreby pohonných hmôt o 20 %

  

Ako sa teraz po novom počíta spotreba pohonných látok, čo sa menil zákon počas korony?

 

Zdravím. Pravdepodobne máte na mysli navýšenie spotreby pohonných hmôt, ktoré boli prijaté v rámci podnikateľského kilečka. Táto zmena sa prejavila v § 19 ods. 2 písm. l) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Za daňové výdavky sa považujú „výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu, pričom takáto spotreba sa zvyšuje o 20 % (…)“.

Toto automatické zvýšenie o 20 % je možné použiť od 21.07.2020 a to na základe novely 198/2020 Z.z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Pre ilustráciu uvediem príklad:
Firma využíva firemné auto iba na podnikateľské účely. Jeho priemerná spotreba je podľa technického preukazu 7,1 l / 100 km. Od 21.07.2020 do konca roka najazdí 5 000 km. Priemerná cena benzínu Natural 95 podľa Štatistického úradu SR je napr. 1,058 € / 1 l. Celková cena za natankovaný benzín bola 491,22 € (skutočná spotreba).

Výpočet nadspotreby od 21.07.2020 (po zmene)

počet najazdených km * cena z 1 l benzínu * priemerná spotreba * 1,2 / 100 = spotreba podľa normy

5 000 * 1,058 * 7,1 * 1,2 / 100 = 450,71 €

skutočná spotreba – spotreba podľa normy = nadspotreba

491,22 – 450,71 = 40,51 €

Výpočet nadspotreby, ak by k zmene nedošlo

počet najazdených km * cena z 1 l benzínu * priemerná spotreba * / 100 = spotreba podľa normy

5 000 * 1,058 * 7,1 / 100 = 375,59 €

skutočná spotreba – spotreba podľa normy = nadspotreba

491,22 – 375,59 = 115,63 €

Ako možno z výpočtu vidieť, pri novom spôsobe si firma bude môcť uplatniť do daňových výdavkov až o 75,12 € viac (115,63 – 40,51) ako by tomu bolo pri pôvodnom výpočte nadspotreby. Tým sa jej aj znížia položky zvyšujúce základ dane v daňovom priznaní.

Mohlo by vás zaujímať: Vrátenie DPH štátu pri nadspotrebe pohonných hmôt – áno alebo nie?

[nahlás chybu v článku]