Oslobodenie od cla pri dovoze tabakových výrobkov

  

Zdravím. Chcem sa opýtať, že za akých okolností, reálne, pre obyčajného človeka, sa dá oslobodiť od cla ak ide o tabakové výrobky?

Zdravím. Je to možné, ako pri osobnej preprave, tak aj pri zaslaní poštou/kuriérom. Toto oslobodenie platí pri dovoze tovaru z tretích krajín (štáty, ktoré nie je členskými štátmi EÚ).

Osobný dovoz

Ak dovážate tovar osobne, vo svojej batožine, je možné ho oslobodiť od cla aj od spotrebných daní.  Podmienky pre oslobodenie tabakových výrobkov sú nasledovné:

 • musia byť prepravované v osobnej batožine cestujúceho,
 • musí ísť o neobchodný dovoz tovaru – tovar súkromnej osoby na osobnú spotrebu, spotrebu domácnosti alebo slúžiaci ako dar, pričom jeho dovoz je príležitostný,
 • dovoz musí byť osobou staršou ako 17 rokov.

Limity počtu oslobodených kusov sú nasledovné:

 • pri leteckej doprave na osobu:
  • 200 ks cigariet,
  • 100 ks cigariek,
  • 50 ks cigár,
  • 250 g tabaku na fajčenie,
 • pri inej ako leteckej doprave na osobu:
  • 40 ks cigariet,
  • 20 ks cigariek,
  • 10 ks cigár,
  • 50 g tabaku na fajčenie.

Pozn.: Každé z uvedených množstiev predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre tabakové výrobky. Je však možná kombinácia tohto množstva za predpokladu, že súhrnný percentuálny podiel jednotlivých množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva.

V prípade, ak cestujúci dováža väčšie ako vyššie uvedené množstvo (nad stanovený limit), oslobodenie platí iba na tovar, ktorý je v limite, ostatné množstvo sa zdaňuje.

Preprava poštou

Ak ide o tovar (tabakové výrobky) neobchodnej povahy (uvedené vyššie) prepravovaný poštou, jednou súkromnou osobou druhej súkromnej osobe, je ho možné oslobodiť od cla a daní za nasledovných podmienok:

 • hodnota jednej zásielky nepresahuje 45 €
 • a zároveň ide o množstvo 50 ks cigariet alebo 25 ks cigariek (cigary s maximálnou hmotnosťou 3 gramy na kus) alebo 10 ks cigár alebo 50 gramov tabaku na fajčenie, alebo úmerná kombinácia týchto výrobkov.

Detailnejšie informácie a podmienky pre iné druhy dovážaných tovarov nájdete tu». Viac o colnom konaní sa dočítate tu».

ice_screenshot_20161119-174611(Zdroj: financnasprava.sk)

(Aktualizované 29.10.2017, 11:48)

[nahlás chybu v článku]