Oprava daňového priznania k dani z príjmov – čo s poukázaným percentom zaplatenej dane?

  

Dobrý deň, chcem sa opýtať, cez daňové priznanie sme z firmy v marci poukázali 1 % z dane. Teraz som však robila dodatočné daňové priznanie a znížila sa nám ním daň. Treba aj nejako opravovať poukázané 1 % z dane?

 

Zdravím. Nie, uvedený poukázaný podiel zaplatenej dane  uvedenej v riadnom daňovom priznaní sa v dodatočnom daňovom priznaní už neupravuje. Vychádza sa z § 50 ods. 1 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorý umožňuje daňovníkovi vyhlásiť v daňovom priznaní podiel dane len v lehote na podanie daňového priznania.

Subjektu, ktorému sa takýto podiel poukazuje, bude preto odvedený v pôvodne uvedenej výške z riadneho daňového priznania.

Avšak daňový úrad bude postupovať v súlade so Zákonom 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, časťou Daňové preplatky a daňové nedoplatky.

Keďže ste zaplatili daň z riadneho daňového priznania, ktorú ste neskôr upravili daňovým dodatočným priznaním na nižšiu daňovú povinnosť, u daňového úradu vám vznikol daňový preplatok.

Okrem daňového preplatku vám vznikol voči daňovému úradu aj nedoplatok. A to z poukázaného podielu zaplatenej dane – zo sumy uvedenej v riadnom daňovom priznaní a zo sumy, ktorá vznikla dodatočným daňovým priznaním (tú si vypočíta daňový úrad, aj keď v daňovom priznaní sa už neupravuje).

V prípade, že nemáte žiadne iné nedoplatky voči daňovému úradu, tak tento preplatok bude najskôr použitý na úhradu nedoplatku z podielu poukázanej dane a zvyšná časť vám bude v súlade s Daňovým poriadkom vrátená.

Príklad:

Daňová povinnosť uvedená v riadnom daňovom priznaní bola 1 702 €. Poukázaný podiel zaplatenej dane vo výške 1 % je 17,02 €. Podaním dodatočného daňového priznania ste upravili daňovú povinnosť na 972 €. Nový poukázaný podiel zaplatenej dane vo výške 1 % by bol 9,72 €, ten však v daňovom priznaní už neuvádzate, ten vypočíta daňový úrad.

Voči daňovému úradu vám vznikne daňový preplatok vo výške 730 € (1 702 € – 972 €) a daňový nedoplatok vo výške 7,30 € (17,02 € – 9,72 €). Daňový úrad použije na úhradu tohto nedoplatku 7,30 € časť zo sumy vzniknutého preplatku 730 € a vzniknutý rozdiel, 722,70 € (730 € – 7,30 €), vám bude v súlade s Daňovým poriadkom vrátený.

Pozn.: V prípade, že ste v riadnom daňovom priznaní neuviedli podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, tak už ani v podanom dodatočnom daňovom priznaní nemôžete poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi.

[nahlás chybu v článku]