Nezdaniteľná časť základu dane pri nástupe do nového zamestnania

  

Dobrý deň. Mám otázku ohľadne NČZD. Dňa 07.04.2017 som nastúpila do novej práce. Predtým som bola pol roka evidovaná na úrade prace. Pri nástupe som žiadala o NČZD, ale zamestnávateľ mi ho v prvej výplate neuplatnil, vraj preto, že som nenastúpila od 1. dňa v mesiaci. Ukrátil ma tým o 60 €. Je jeho jednanie v poriadku?

Zdravím. Ak si u zamestnávateľa uplatňuje NČZD (nezdaniteľnú časť základu dane) na daňovníka, zamestnávateľ na ňu prihliadne vtedy, ak si podáte do konca mesiaca, v ktorom nastúpite do zamestnania písomné vyhlásenie o jej uplatňovaní (§ 36 ods. 6 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).

To znamená, že ak ste 07.04.2017 nastúpili do zamestnania a do 30.04.2017 ste aj podali vyhlásenie pre uplatňovanie NČZD, zamestnávateľ vám ju už mal zohľadniť v aprílovej výplate (jej 1/12-tinu).

Keďže tak neurobil, možno tak urobil z dvoch dôvodov, čo mi napadá (aj keď postupoval nesprávne):

  • zamestnávateľ si uplatenie vyložil § 11 ods. 5, ktorý sa však vzťahuje na NČZD na manželku/manžela: „Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane podľa odseku 3 len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.,
  • alebo si chce byť istý na 100 %, že zamestnanec počas toho, ako bol na úrade práce, nikde nepracoval, kde by mu mohla byť táto NČZD uplatňovaná a on by ju uplatnil duplicitne (stáva sa, že zamestnanci nenahlásia, že počas pobytu na úrade práce niekde pracovali a potom sa musia opravovať výkazy, výplaty).

Netreba sa však znepokojovať. Táto neuplatnená časť NČZD vám bude uplatnená ďalší rok pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2017, ktoré vám urobí zamestnávateľ, alebo v daňovom priznaní za rok 2017.

[nahlás chybu v článku]