Nedoplatok na koncesionárskych poplatkoch – ako zaúčtovať?

  

Minulý týždeň mi prišiel do firmy nedoplatok koncesionárskych poplatkoch za rok 2019, 2020 a do októbra 2021. Môžem si to dať aj teraz do nákladov firmy, či už nie? Ďakujem.

 

Zdravím. Čo sa týka možnosti uplatnenia týchto koncesionárskych poplatkov do nákladov za aktuálny rok, aj keď tieto náklady súviseli s predchádzajúcimi zdaňovacími obdobiami, možno vychádzať a uplatniť § 17 ods. 29 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Ten pojednáva o tom, že ak ste do výsledku hospodárenia zahrnuli nižšie náklady a z tohto dôvodu ste vykázali vyšší základ dane a tak odviedli vyššiu daň, môžete túto zistenú chybu opraviť v aktuálnom zdaňovacom období bez dopadu na predchádzajúce zdaňovacie obdobie (obdobia). V aktuálnom účtovnom roku 2021 tak zaúčtujete danú sumu koncesionárskych poplatkoch do daňovo uznateľných nákladov.

Na strane MD to bude účet 538 – Ostatné dane a poplatky, na strane D to bude účet 345 – Ostatné dane a poplatky.

Mohlo by vás zaujímať: Ako zaúčtovať výsledok daňovej kontroly DPH?, Daňový a colný kalendár – import pre Google kalendár

[nahlás chybu v článku]