Mystery Shopping ako výdavok (náklad)

  

Môžem si dať  mystery shopping do nákladov? Mám nejakých zazmluvnených partnerov a každého by som chcel raz, dva razy do roka nejako kontrolovať, či ponúka zľavy na ktorých sme sa dohodli. Chcel by som to robiť asi tak, že by som si s pár ľuďmi uzatvoril zmluvu o mystery shoppingu a ako odmenu, by som im nevyplácal peniaze, ale poskytnutú službu. Bločky za ňu by mi doniesli a tie by som si uplatnil do nákladov. Mohlo by to ta byť?

 

Zdravím. Na začiatok by som chcel povedať, že to, čo popisujete ako mystery shopping v skutočnosti nie je mystery shopping v pravom slova zmysle. Mystery shopping je kvalitatívny spôsob výskumu trhu. Meria sa teda kvalita a profesionalita poskytovaných služieb. Často sa pri takomto fiktívnom nákupe alebo objednaní služby vytvárajú neštandardné situácie, aby sa zistila kvalita a znalosť zamestnancov kontrolovaného subjektu, prípadne rýchlosť a kvalita poskytnutých služieb.

Podľa § 2 písm. i) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov je daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok (náklad) uznaný len v pomernej časti v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. 

Daňovými výdavkami podľa § 21 Zákona nie sú výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, a aj tie, ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané.

Podľa vyššie uvedeného, aby bolo zaručené, že dané výdavky (náklady) budú daňovo uznateľnými, je potrebné postaviť aj zmluvu o mystery shoppingu a ošetriť v nej všetky potrebné náležitosti.

Ako by ale bolo možné postaviť zmluvu?

V zmluve je potrebné ošetriť hlavne nasledovné náležitosti:

  • pre koho sa služba poskytuje,
  • kto službu poskytuje,
  • kde, kedy a akým spôsobom sa služba poskytuje,
  • čo sa chce poskytnutou službou dosiahnuť, zistiť,
  • ako sa poskytujú výsledky z poskytnutej služby,
  • ako je riešená odmena za poskytnutú službu,
  • ostatné náležitosti, ktoré by ste uznali za vhodné v zmluve riešiť.

Najlepším spôsobom, ako si otestovať a overiť kvalitu služieb vašich zazmluvnených partnerov, je využiť služby externých firiem, ktoré majú poskytovanie mystery shoppingu ako svoju hlavnú náplň práce.

(Pôvodný článok 28.08.2016 | Aktualizované 07.10.2018, 13:13)

 [nahlás chybu v článku]