Musím viesť skladovú evidenciu (sklad)?

  

Dobrý deň, môžem sa Vás opýtať? Mám jednoduché účtovníctvo a chcem si dokúpiť sklad a tovar začať dávať na skladové karty. Doposiaľ som to nerobila, ale potrebujem mať prehlaď a všetko preháňať cez sklad a to od 1.1.2020. A moja otázka je, mám si spraviť na konci roka inventúru a staré zásoby dohodiť na sklad, alebo staré neriešiť a už len faktúry – tovar od 1.1.2020 evidovať na sklad? Neviem ako by to bolo správne. Ak staré zásoby nedám na sklad a budem robiť výdajky zo skladu pôjdem iste do mínusu. Ďakujem veľmi pekne.

 

Zdravím. Povinnosť viesť skladovú evidenciu vyplýva z § 2 ods. 2 písm. a) a c) Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve každej účtovnej jednotke. Aj keď v Zákone nie je presne napísané „musíš viesť skladovú evidenciu“, je to v ňom uvedené, že predmetom účtovníctva je účtovanie skutočností o:

 • stave a pohybe majetku,
 • stave a pohybe záväzkov,
 • rozdiele majetku a záväzkov,
 • výnosoch,
 • nákladoch,
 • príjmoch,
 • výdavkoch,
 • výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

V prípade, že ste výdavky uplatňovali percentom – paušálne výdavky podľa § 6 ods. 10 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, tak aj tu je povinnosť viesť evidenciu o:

 • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
 • zásobách a pohľadávkach.

Samotná forma skladovej evidencie nie je žiadnym zákonom určená, môžete si stanoviť takú, aká vám vyhovuje. Treba ju však viesť v časovom slede a tak, aby bolo možné preukázať aktuálny stav majetku a zostatok a stav majetku ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Ak ste takýmto spôsobom doteraz nepostupovali, konali ste v rozpore so zákonom.

V nadväznosti na vašu otázku, ak začnete viesť sklad/skladovú evidenciu od 01.01.2020, je nutné vykonať inventúru k 31.12.2019, aby ste k 01.01.2020 vedeli na sklad naskladniť/zapísať počiatočné stavy zásob, ktoré máte reálne k dispozícii.

Mohlo by vás zaujímať: Dokedy si môžem odpočítať DPH z nákupov pri registrácii za platiteľa DPH?

[nahlás chybu v článku]