Môžem oslobodiť vozidlo od dane ak ho používam v lesníctve, ale aj v stavebníctve?

  

Dobrý deň. Mám nákladné auto, ktoré používam v lesníctve na zvoz guľatiny. Teraz mám aj možnosť, že by som ním mohol ísť voziť aj nejaké stavebné zákazky. Ako na to doplatím cestnou daňou? Doteraz som nič neplatil, lebo som ho len v lese používal, ale asi budem musieť platiť, že? Keď ho začnem používať aj na stavebné zákazky. Ďakujem.

 

Zdravím. Vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe je oslobodené od dane z motorových vozidiel (§ 4 ods. 1 písm. d) Zákona 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel).

Ak teda použijete vozidlo aj na iné účely, ako sú tie, ktoré podmieňujú oslobodenie, už nie je splnená podmienka výhradnosti. Potom je potrebné postupovať podľa § 10 ods. 8 Zákona, podľa ktorého, ak pôjde počas zdaňovacieho obdobia k porušeniu oslobodenia, zaplatíte pomernú časť dane (1/12 ročnej sadzby dane) za mesiace, v ktorých došlo k porušeniu (stačí jeden deň porušenia).

Mohlo by vás zaujímať: Jedno auto zamestnanca v dvoch firmách. Ktorá z nich zaplatí cestnú daň?, Musím platiť preddavky za autá, keď som pozastavil živnosť? (doplnené o zmenu od 01.01.2020)

[nahlás chybu v článku]