Meranie hluku a prašnosti no nákladov

  

Vo firme sme kvôli zamestnancom dali premerať hluk a prašnosť prevádzky. Je možné dať takéto merania do nákladov bez ohľadu na výsledok merania? Prípadne viete mi napísať aj podľa akého zákona? Ďakujem.

 

Zdravím. Vy, ako zamestnávateľ, musíte dodržiavať množstvo zákonov. Jedným z nich je aj Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Tu, podľa § 6 ods. 1 písm. e), ste „povinný zabezpečovať, aby chemické faktory, fyzikálne faktory, biologické faktory, faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaž a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov“.

Nakoľko vám zákon takúto povinnosť ukladá, nemôže vás obmedziť pri uplatení nákladov (výdavkov) na takéto meranie ktoré sú vynaložené v rámci zákona.

Takéto uplatnenie nákladov vám umožňuje aj Zákon 595/2203 Z.z. o dani z príjmov, ktorý v § 19 ods. 2 písm. c) bod 1. ustanovuje, že za daňovo uznateľné náklady (výdavky) je možné považovať také náklady (výdavky) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie, ktoré boli vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk.

Výsledok merania nie je z hľadiska daňovej uznateľnosti podstatný.

Mohlo by vás zaujímať: Zatrieďovanie práce podľa pracovného rizika – čo je riziková práca?

[nahlás chybu v článku]