Koľko musím odpracovať, aby som mal nárok na celú PN-ku?

  

Bol som teraz na pn-ke s kolenom niečo vyše pol roka. Koncom toho roka, alebo na začiatku budúceho mám ísť na operáciu a zas budem dlho na pn-ke. Viem, že na pn-ke môžem byť rok, ale koľko je nejaká doby, čo musím odrobiť, aby som mohol byť zase? Alebo to najskôr musím minúť?

 

Zdravím. Čo sa týka nároku na dĺžku dočasnej pracovnej neschopnosti (PN-ky), tak tu dĺžka nie je obmedzená, určuje ju lekár podľa zdravotného stavu pacienta.

Čo však obmedzené je, a to ste asi aj mysleli, je dĺžka platenej PN-ky. Tá je rok, presnejšie: Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ohľadom vašej situácie, kedy budete opäť čerpať PN-ku po období, kedy ste PN-ku predtým čerpali, tak predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti sa nezapočítavajú do podporného obdobia (obdobia, kedy sa vyplácala PN-ka), ak nemocenské poistenie trvalo aspoň 26 týždňov od skončenia poslednej dočasnej pracovnej neschopnosti a počas tohto obdobia nemocenského poistenia vám nevznikla dočasná pracovná neschopnosť (neboli ste znova na PN-ke).

Inak povedané, aby ste mali „nanovo“ možnosť rok čerpať PN-ku, musíte od poslednej PN-ky, ktorú by ste mali, odpracovať 26 týždňom (teda cca pol roka), pretože súčasťou odvodov, ktoré sa platia z vašej mzdy, je aj nemocenské poistenie.

Mohlo by vás zaujímať: Nedodržanie liečebného režimu počas PN-ky, Výpoveď zo zdravotných dôvodov

(Zdroj: § 34 Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení)

[nahlás chybu v článku]