Je teambuilding daňovo uznateľným výdavkom/nákladom?

  

V robote si robíme také firemné akcie, teambuildingy. No a účtovník nám to dáva ako nedaňové výdavky. Je nejaká možnosť, ako si to dať ako daňové? Lebo čo poznám iných podnikateľov, tak tým, že to normálne do účtovníctva ide.

 

Zdravím. Na určenie toho, či dané výdavky (náklady) môžu byť uznané za daňové, je nutné poznať povahu daného teambuildingu a čo je jeho hlavným cieľom. Tou povahou je to, či je účasť na teambuildingu pre zamestnancov povinná alebo nie. Cieľom, či sa na ňom riešia problémy týkajúce sa vašej firmy, alebo ide o nejaký druh zábavy/oddychu pre zamestnancov.

Ak by išlo o povinnú účasť zamestnancov, ktorá by bola podložená napr. dochádzkou, či prezenčnou listinou a na teambuildingu by sa riešili otázky týkajúce sa firmy, za daňovo uznateľné výdavky by som považoval nasledovné:

  • prenájom miesta, priestoru, prípadne ubytovanie
  • preprava zamestnancov, ak sa teambuilding koná inde, ako je ich miesto výkonu práce, hľadí sa naň ako na pracovnú cestu,
  • strava (nie v plnej výške, ale podľa § 5 ods. 1 Zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách – nad limit ako nedaňové),
  • prenájom techniky, zariadenia,
  • služby lektorov, motivačných rečníkov, školiteľov,
  • školiace pomôcky ako knihy, kancelárske potreby a iný vzdelávací materiál.

Išlo by teda o všetky výdavky, ktoré na základe § 2 ods. písm. i) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov súvisia s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním zdaniteľných príjmov.

Ak by bola účasť zamestnancov na teambuildingu dobrovoľná, považoval by som dané výdavky s ním spojené za daňovo neuznateľné (tak ako vám to robí váš účtovník). Taktiež by to platilo aj v prípade, ak by išlo nejaký druh zábavy/oddychu zabezpečeného pre zamestnancov.

Tu sa však už aj vynára otázka, či ich účasť na danom teambuildingu nebude pre zamestnancov predstavovať ich zdaniteľný príjem. Takáto situácia by mohla nastať stanovením podmienok (dobrovoľnej) účasti na teambuildingu (napr. že sa ho môže zúčastniť len 11 najvýkonnejších zamestnancov v oddelení atď.).

Mohlo by vás zaujímať: Vodičský preukaz pre zamestnancov. Daňový, či nedaňový náklad pre firmu? Pracovné oblečenie – kedy je daňovo uznateľným nákladom (výdavkom)?

(Pôvodný článok 14.08.2017 | Aktualizované 15.08.2020, 16:23)

[nahlás chybu v článku]