„Totálka“ s autom. Čo je daňovo uznateľným výdavkom?

  

Mám na živnosť kúpené auto, teda skôr mal, pretože pred týždňom som mal s ním totálku. Čo teraz s autom. Môžem si dať jeho neodpísanú cenu do výdavkov?

 

Zdravím. Pri takejto situácii je potrebné sledovať viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú to, čo a v akej výške bude daňovo uznateľným výdavkom. A tiež, či od poisťovne dostanete nejakú náhradu, alebo nie.

V prípade škodovej udalosti je dôležité určenie vinníka. Podľa § 19 ods.3 písm. g) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa za daňovo uznateľné výdavky považujú škody nezavinené daňovníkom (vami) vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, napríklad zemetrasenia, povodne, krupobitia, lavíny alebo blesku alebo škody spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou.

Keďže vaša situácia nespĺňa zákonom stanovené podmienky (nehodu ste zavinili vy alebo iný účastník nehody), za daňovo uznateľné výdavky sa bude považovať len tá časť výdavkov do výšky prijatých náhrad od poisťovne, iného účastníka nehodovej udalosti alebo z predaja daného auta. Uvediem príklad.

Príklad:
Zostatková hodnota vášho auta bola k 31.12.2022 napr. 5 000 €. Od poisťovne po ukončení šetrenia dostanete náhradu 2 000 € (poisťovňou vyčíslená škoda) a za predaj vraku auta zinkasujete 900 €. Daňovo uznateľnými výdavkami bude teda 2 900 € (namiesto 5 000 €), nakoľko suma náhrad nebola vyššia ako zostatková hodnota auta.

Mohlo by vás zaujímať: Vrátenie DPH pri krádeži

(Pôvodný článok 19.07.2018 | Aktualizované 02.10.2023, 17:24)

[nahlás chybu v článku]