Inventúra zásob tovaru vykonaná pred koncom roka (pred 31.12.)

  

Dobrý deň. Ako to je s inventúrou tovaru, ktorý mám na sklade. Ja som si inventúru robil k 31.10.2019. November a december sú pre mňa najslabšie mesiace a mal som vtedy len pár predajov. Je to nejaký problém z pohľadu účtovníctva, že som ju mal urobiť aj k 31.12.2019, alebo to nevadí? Ďakujem.

 

Zdravím. Problém to vôbec nie je. Dokonca takúto situáciu umožňuje (predpokladá) Zákon 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

V § 30 ods. 4 Zákona hovorí o tom, že fyzická inventúra zásob sa môže vykonať kedykoľvek v priebehu roka (účtovného obdobia) a nie len k 31.12. (ku koncu účtovného obdobia).

Avšak z daného znenia zákona tiež vyplýva, že ak sa inventúra vykoná skôr ako ku koncu účtovného obdobia, potom sa aj tak stav hmotného majetku (tovaru) musí preukázať  ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Ten už však nie je nutné zisťovať ďalšou inventúrou, ale stačí upraviť výsledky fyzickej inventúry o prírastky a úbytky tovaru za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia.

Mohlo by vás zaujímať: Musím viesť skladovú evidenciu (sklad)?, Je strata pri tovare po záruke daňovo uznateľná?

[nahlás chybu v článku]