Fakturovanie prenájmu nehnuteľnosti s/bez DPH? (Aktualizované o zmenu k 01.01.2019)

  

Chcem fakturovať živnostníkovi prenájom budovy, kde si chce urobiť dielňu. Na internete som čítala, že sa prenájom nehnuteľnosti môže fakturovať s alebo aj bez DPH. Čo  sa viacej oplatí, alebo aký je v tom rozdiel?

 

Zdravím. Nájom nehnuteľnosti alebo jej časti je podľa § 38 ods. 3 Zákona o DPH oslobodený od DPH. Toto oslobodenie však neplatí pre nájom:

  • ubytovacích zariadení (hotel, motel, botel, penzión, turistická ubytovňa alebo iná ubytovňa pri poskytnutí krátkodobého ubytovania (kratšie ako 3 mesiace), chata, kemping a ubytovanie v súkromí),
  • priestorov a miest na parkovanie vozidiel,
  • trvalo inštalovaných zariadení a strojov,
  • bezpečnostných schránok.

Vy, ako platiteľ dane, ktorý prenajímate nehnuteľnosť alebo jej časť inej zdaniteľnej osobe (inému podnikateľskému subjektu – či už fyzickej alebo právnickej osobe), sa môžete rozhodnúť, či nájom od dane oslobodíte alebo nie (§ 38 ods. 5 Zákona). Nájom bytu*, rodinného domu* a apartmánu* v bytovom dome alebo ich častí** musí byť vždy oslobodený od DPH, bez ohľadu na nájomcu.

*Rozhodujúce je určenie podľa kolaudačného rozhodnutia, nie stavu, na ktorý sa nehnuteľnosť využíva. Ak si niekto urobí v byte sklad, stále ide o byt a nie skladový priestor.
**Nájmom časti sa dá rozumieť napríklad podnájom.

Ak však prenajímate nehnuteľnosť nezdaniteľnej osobe (občanovi, nadácii, či neziskovej organizácii), prenájom musí byť vždy oslobodený od DPH. Vychádza sa z kombinácie ods. 3 a 5 § 38 Zákona.

V čom je rozdiel?

Ak prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti zdaňujete (nájom s DPH), máte nárok  na odpočítanie dane z tovarov a služieb prijatých a vynaložených na účely prenájmu (napr. materiál a služby na opravu, energie).

Ak prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti nezdaňujete (nájom bez DPH), nemáte nárok na odpočítanie dane z tovarov a služieb prijatých a vynaložených na účely prenájmu.

Takže, ak vám zákon umožňuje výber varianty, je už len na vás, ktorý variant vám viac vyhovuje, podľa nákladov, ktoré si na danú nehnuteľnosť uplatňujete a z nich plynúcej DPH.

Pozn.: V prípade, ak v rámci tej istej nehnuteľnosti časť nájmov fakturujete s a časť bez dane, tak odpočítanú daň z tovarov a služieb prijatých a vynaložených na účely prenájmu určíte na základe koeficientu DPH – pomerné odpočítanie dane.

(Pôvodný článok 30.10.2017 | Aktualizované 19.04.2019, 14:48)

[nahlás chybu v článku]