Elektronická komunikácia – návod, ako na to (Dohoda o elektronickom doručovaní)

  

Od 01.01.2018 platí pre všetky právnické osoby, a od 01.07.2018 aj pre všetky fyzické osoby – podnikateľov, povinnosť elektronickej komunikácie s daňovým úradom. Preto, ak ešte nemáte zriadenú elektronickú komunikáciu, je potrebné tak urobiť čo najskôr, pretože do  31.01.2018 je potrebné podať daňové priznanie k dani z morových vozidiel. V prípade, že komunikácia nebude zriadená, daňový úrad daňové priznanie v tlačenej forme neprevezme a vám bude uložená  pokuta podľa § 155 ods. 1 písm a) Zákona 563/2009 Z.z. Daňový poriadok vo výške od 30 € až 16 000 € za jeho neodovzdanie. Takže, ako teda postupovať?

 1. Ako konateľ spoločnosti, alebo fyzická osoba – podnikateľ (SZČO) navštívte stránku www.financnasprava.sk, kde v pravom hornom roku kliknete na ikonu “Registrácia”.
 2. Následne kliknite na “Registrácia vyplňovaním registračného formulára”
 3. V zobrazenom formulári vyplňte všetky potrebné polia.

  Polia označené hviezdičkou sú povinné.

  Pozn.: Heslo a Osobný identifikačný kód si volíte sami.

  Pri registrácii odporúčam označiť možnosť “Žiadam o sprístupnenie oprávnenia pre osobné konanie” a vybrať možnosť “s daňovým úradom”, ak budete potrebovať komunikovať aj s colným úradom, tak aj možnosť “s colným úradom”. Toto bude mať za následok to, že budete automaticky priradený pod vytvárané konto ako osoba oprávnená zaň komunikovať. Inak by ste museli dodatočne splnomocni sám seba.

 4. A po vyplnení kliknite na tlačidlo “Registrovať”.
 5. Po odoslaní registrácie vám na váš e-mail príde správa s overením vašej e-mailovej adresy, ktorú treba potvrdiť.
 6. Následne si stiahnite a dvojmo vytlačte a vyplňte tlačivo Dohoda o elektronickom doručovaní (čisté tlačivo). V tlačive sa vypĺňajú nasledovné údaje:
  • adresa a sídlo daňového úradu,
  • daňový subjekt (názov vašej fyzickej alebo právnickej osoby),
  • sídlo vašej fyzickej alebo právnickej osoby,
  • vaše pridelené DIČ (ak nemáte pridelené, tak sa uvádza vaše rodné číslo),
  • konajúci – meno konateľa (ktorý vykonáva registráciu),
  • na poslednej strane pravá časť “za daňový subjekt” – miesto, dátum,
  • podpis – tlačivo podpisujete až na daňovom úrade pred pracovníčkou!
 7. S vyplnenými tlačivami navštívte daňový úrad, kde vám vykonajú registráciu.
 8. Ak máte svojho účtovníka/účtovníčku, nezabudnite mu/jej odovzdať vaše prihlasovacie údaje, aby sa mohol prihlasovať a podávať daňové priznania.

Viac informácií nájdete aj na portály finančnej správy Elektronická komunikácia – praktické informácie pre používateľov [»]

(Pôvodný článok 24.12.2017 | Aktualizované 01.11.2018, 18:05)

[nahlás chybu v článku]