Elektronická komunikácia – návod, ako na to (Dohoda o elektronickom doručovaní)

  

Od 01.01.2018 platí pre všetky právnické osoby, a od 01.07.2018 aj pre všetky fyzické osoby – podnikateľov, povinnosť elektronickej komunikácie s daňovým úradom. Preto, ak ešte nemáte zriadenú elektronickú komunikáciu, je potrebné tak urobiť čo najskôr, pretože v prípade, že komunikácia nebude zriadená, daňový úrad daňové priznanie v tlačenej forme neprevezme a vám bude uložená  pokuta podľa § 155 ods. 1 písm a) Zákona 563/2009 Z.z. Daňový poriadok vo výške od 30 € až 16 000 € za jeho neodovzdanie.  Daná možnosť komunikácie sa vzťahuje na fyzické osoby – podnikateľov (SZČO) a dobrovoľne na fyzické osoby – nepodnikateľov. Takže, ako teda postupovať?

 1. Navštívte stránku www.financnasprava.sk, kde v pravom hornom roku kliknete na ikonu „Registrácia“.
 2. Následne kliknite na „Registrácia vyplňovaním registračného formulára“
 3. V zobrazenom formulári vyplňte všetky potrebné polia.

  Polia označené hviezdičkou sú povinné.

  Pozn.: Heslo a Osobný identifikačný kód si volíte sami.

  Pri registrácii odporúčam označiť možnosť „Žiadam o sprístupnenie oprávnenia pre osobné konanie“ a vybrať možnosť „s daňovým úradom“, ak budete potrebovať komunikovať aj s colným úradom, tak aj možnosť „s colným úradom“. Toto bude mať za následok to, že budete aicky priradený pod vytvárané konto ako osoba oprávnená zaň komunikovať. Inak by ste museli dodatočne splnomocni sám seba.

 4. A po vyplnení kliknite na tlačidlo „Registrovať“.
 5. Po odoslaní registrácie vám na váš e-mail príde správa s overením vašej e-mailovej adresy, ktorú treba potvrdiť.
 6. Následne si stiahnite a dvojmo vytlačte a vyplňte tlačivo Dohoda o elektronickom doručovaní (čisté tlačivo). V tlačive sa vypĺňajú nasledovné údaje:
  • adresa a sídlo daňového úradu,
  • daňový subjekt – názov vašej fyzickej osoby,
  • sídlo vašej fyzickej osoby,
  • vaše pridelené DIČ (ak nemáte pridelené, tak sa uvádza vaše rodné číslo),
  • na poslednej strane pravá časť „za daňový subjekt“ – miesto, dátum,
  • podpis – tlačivo podpisujete až na daňovom úrade pred pracovníčkou!
 7. S vyplnenými tlačivami navštívte daňový úrad, kde vám vykonajú registráciu.
 8. Ak máte svojho účtovníka/účtovníčku, nezabudnite mu/jej odovzdať vaše prihlasovacie údaje, aby sa mohol prihlasovať a podávať daňové priznania.

Viac informácií nájdete aj na portály finančnej správy Elektronická komunikácia – praktické informácie pre používateľov [»]

(Pôvodný článok 24.12.2017 | Aktualizované 04.02.2019, 13:07)

[nahlás chybu v článku]