Dokedy môže zamestnanec požiadať o ročné zúčtovanie dane za rok 2017?

  

Ak ste zamestnanec a v roku 2017 ste mali iba príjem zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15.02.2018 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Vyhnete sa tak podávaniu daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, ktoré by ste museli podať do 03.04.2018 v prípade, že bol váš príjem za minulý rok vyšší ako 1 901,67 €. Tlačivo nájdete »TU«.

  • Ak ste mali viac zamestnávateľov, zúčtovanie robí posledný zamestnávateľ, u ktorého ste si uplatňovali nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus.
  • Ak ste si v zdaňovacom období neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zo svojich zamestnávateľov, požiadať o vykonanie ročného zúčtovania môžete ktoréhokoľvek zo svojich bývalých zamestnávateľov.

Nezabudnite mu však predložiť všetky potvrdenia o príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov spoločne s vypísanou žiadosťou o vykonanie ročného zúčtovania.

(Zdroj: § 38 Zákona 595/003 Z.z. o dani z príjmov)

[nahlás chybu v článku]