Cesta do a z práce ako pracovná cesta?

  

Dobrý deň. Ja mám takú otázku ohľadom pracovných ciest. Nedávno som si založil živnosť. Vo vedľajšej dedine ako bývam mám dielňu. Môžem si každý deň písať cestu z domu do práce a z práce domov ako pracovnú cestu? Nejako sa mi to nepozdáva, ale dvaja kamaráti, že to tak robia, že to môže byť. Ďakujem za akúkoľvek odpoveď.

 

Zdravím. Rýchla odpoveď: nie. Dlhšia odpoveď, aj s rozpísanými dôvodmi, je uvedená nižšie, ale výsledok je rovnaký: nie. A teraz prečo.

Vychádza sa z ustanovení dvoch zákonov:

  • 19 ods. 2 písm. e) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, podľa ktorého si môže podnikateľ ako daňové výdavky uplatniť výdavky vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva,
  • 2 ods. 1 Zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, ktorý definuje pracovnú cestu ako čas od nástupu zamestnanca (ale aj podnikateľa) na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty.

Miesto podnikania (pravidelné pracovisko) je uvedené vo vašom živnostenskom oprávnení. Zväčša to býva adresa vášho trvalého pobytu.

Ak však máte zriadenú prevádzku (dielňu), tak pravidelným pracoviskom sa stáva táto dielňa.

Z vyššie uvedených ustanovení zákonov vyplýva, že za pracovnú cestu sa považuje výkon v inom mieste, ako je miesto podnikania alebo pravidelné pracovisko. A to je dôvod, prečo nie je možné cestu do a z práce uznať za pracovnú cestu.

Mohlo by vás zaujímať: Kedy sa spočítavajú hodiny strávené na pracovnej ceste počas dňa?

(Pôvodný článok 09.10.2019 | Aktualizované 18.04.2023, 16:00)

[nahlás chybu v článku]