Aký je rozdiel medzi pravidelným a nepravidelným príjmom?

  

Dobrý deň. Dnes ma vo firme zobrali na dohodu tam mi mzdárka povedala, že to budem mať nepravidelný príjem. Keď som sa jej opýtal, že čo to je povedala, že to len kvôli tomu tak je, keď mi nebude mzda vyplácaná mesačne, ale až keď všetko dorobím. Je to tak?

Zdravím. Na začiatok treba povedať, že v žiadnom zákone, a hlavne v Zákone 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorý sa tým zaoberá, nie je zadefinovaný pravidelný alebo nepravidelný príjem. Všeobecne, na základe výkladu Sociálnej poisťovne, respektíve poslanca Jozefa Mihála, ktorý toto vymyslel, sú príjmy chápané nasledovne:

Pravidelný príjem:

  • v dohode je uvedené, že dohodárovi bude mzda vyplácaná pravidelne mesačne (ako klasickému zamestnancovi), pričom nie je dôležité, či nejakú odmenu a v akej výške dostane (či daný mesiac a koľko pracoval a zarobil).

Nepravidelný príjem:

  • v dohode je uvedené, že dohodárovi bude mzda vyplácaná inak, ako mesačne – až po skončení práce,
  • v dohode je uvedené, že dohodárovi bude mzda vyplácaná inak, ako mesačne – po častiach, podľa splnených úkonov, štvrťročne, polročne a i.,
  • dohoda je uzatvorená presne na 1 mesiac ( napr. od 01.02. do 28.02.),
  • dohoda je uzatvorená na menej ako 1 mesiac (napr. na 1 týždeň).

Môžete si teda všimnúť, že dôležitý je samotný obsah dohody a v ňom zadefinované vyplácanie odmeny (mzdy).

Ďalším rozdielom medzi pravidelným a nepravidelným príjmom je, že z nepravidelného príjmu sa neplatí nemocenské poistenie (zamestnanec 1,4 %, zamestnávateľ 1,4%) a poistenie v nezamestnanosti (zamestnanec 1 %, zamestnávateľ 1 %). Na jednej strane ušetríte, na druhej strane nie ste poistný nemocensky (nemocenské dávky) a ani v nezamestnanosti.

Rozdielna je tiež administratívna náročnosť vykazovania poistenia a jeho platenia. Pri pravidelnom príjme sa to všetko robí priebežne mesačne. Pri nepravidelnom príjme sa poistenie vykazuje až po skončení dohody a zaplatiť sa musí do 8. dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dohoda zanikla. Teda ak dohoda zanikla 28.02. odvody musí zamestnávateľ zaplatiť do 08.04.

Mohlo by vás zaujímať: Musím doplatiť zdravotné odvody pri práci na dohodu? alebo Odvody za zamestnaného dôchodcu

[nahlás chybu v článku]