Záloha na dôchodok v procese jeho priznávania (Aktualizované: návrh neprešiel)

  

Súčasná právna úprava je taká, že ak žiadateľ o starobný alebo predčasný starobný dôchodok podá žiadosť o jeho priznanie, Sociálna poisťovňa má 60 dní na vydanie rozhodnutia o priznaní dôchodkovej dávky (§ 210 ods. 2 Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení). To však ľuďom vytvára finančný výpadok. Možné riešenie?

S tým prišli opoziční poslanci. Navrhujú, aby od času podania do času vydania rozhodnutia o priznaní dôchodkovej dávky bol žiadateľovi vyplácaný tento dôchodok vo forme záloh v peniazoch. Zálohu poskytne poskytne Sociálna poisťovňa do 3 dní od podania žiadosti o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a po priznaní dôchodku sa tieto už vyplatené zálohy zúčtujú s priznanou výškou dôchodku.

Ako to dopadne, uvidíme cez týždeň. Celé znenie návrhu si môžete prečítať po rozkliknutí zdroja.

(Zdroj: nrsr.sk)


Dnešným hlasovaním, 08.02.2018, návrh zákona neprešiel.

(Pôvodný článok 28.01.2018, 20:02 | Aktualizované 08.02.2018, 18:20)

[nahlás chybu v článku]