Vyplácanie dôchodku na účet

  

Môže si moja mama dať vyplácať dôchodok na môj účet, keď svoj nemá?

 

Zdravím. Zákon bohužiaľ takúto možnosť neumožňuje. V § 117 ods. 1 Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení je uvedené, že dávky možno poukázať na účet príjemcu dávky v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Tiež možno na písomnú žiadosť poberateľa dávky poukázať na účet manžela (manželky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a ak s týmto spôsobom poukazovania dávky druhý manžel (manželka) súhlasí. Ďalšou možnosťou je možnosť vyplácať dávky v hotovosti.

Ak vaša mama nemá bankový účet, môže si zriadiť bezplatný bankový účet v ktorejkoľvek banke na základe § 27c Zákona 483/2001 Z.z o bankách. Ide o takzvaný „základný bankový produkt“. Musí však splniť niekoľko podmienok:

  • minimálny vek 18 rokov,
  • podať banke písomnú žiadosť o zriadenie základného bankového produktu,
  • nemáte už zriadený iný základný bankový produkt alebo iný druh bankového účtu,
  • nemáte ku dňu podania žiadosti čistý mesačný príjem vyšší ako 400 €,
  • počas poskytovania základného bankového produktu si nesmiete zriadiť žiaden ďalší platobný účet okrem vkladového účtu, vkladnej knižky a pod.

V prípade, že nespĺňa vyššie uvedené podmienky, alebo vám nevyhovuje obsah balíka základného bankového produktu, môžete využiť iné balíky účtov ponúkané bankami.

(Pôvodný článok 18.10.2017 | Aktualizované 03.06.2021, 20:56)

[nahlás chybu v článku]