Vdovský a sirotský dôchodok – aký je nárok po opätovnom manželstve?

  

Dobrý deň. Poberám vdovský dôchodok a deti sirotský. Mám však priateľa a chceme sa vziať. Ako to bude s vdovským a sirotským dôchodkom? Bude naň ešte stále nárok?

 

Zdravím. Vašu a obdobné situácie rieši Zákon 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorý hovorí nasledovné:

Vdovský/vdovecký dôchodok

V prípade uzatvorenia nového manželstva vám, ako vdove, zaniká nárok na vdovský dôchodok podľa § 74 ods. 5 písm a) Zákona.

Sirotský dôchodok

Ak sa vám alebo sirote vypláca sirotský dôchodok, tak nárok na tento dôchodok nezaniká vaším opätovne uzatvoreným manželstvom. Zanikol by iba v prípade:

  • keby dieťa mladšie ako 26 rokov prestalo byť nezaopatreným dieťaťom (§ 9 a § 254 Zákona),
  • keby došlo k osvojeniu nezaopatreného dieťaťa*,
  • vždy dovŕšením veku 26. rokov (§ 76 Zákona).

*Ak by došlo k zrušeniu osvojenia, nárok na výplatu sirotského dôchodku opäť vznikne.

(Pôvodný článok 12.04.2017 | Aktualizované 26.09.2021, 12:15)

[nahlás chybu v článku]