Účinná ľútosť

  

Takmer neobmedzená daňová amnestia. Takto by sa dala definovať účinná ľútosť, ktorá je zavedená v Trestnom zákone. K čomu ale slúži tento inštitút? (Alebo komu to hrá do karát, keďže do dnešnej podoby bola zavedená SMERom v roku 2013?) 

Hlavným cieľom je vyhnúť sa trestu pri spáchaní trestného činu skrátenia, neodvedenia alebo nezaplatenia dane a poistného (ale aj iných trestných činov). Ak daňová kontrola príde na podvodníka, ktorý (zväčša) vedome spácha trestný čin stačí, aby daň alebo poistenie dodatočne zaplatil najneskôr v nasledujúci deň po po dni, keď sa páchateľ po skončení vyšetrovania mohol oboznámiť s jeho výsledkami a trestu sa vyhne. 

Bohužiaľ, využívajú ho hlavne podvodníci pri krátení dane. Daňové kontroly sa podnikom nevykonávajú pravidelne, ale náhodne, takže pravdepodobnosť, že sa na daňový podvod vôbec príde je veľmi malá. Navyše, ak sa naň príde, stačí doplatiť daň alebo poistné (plus pokutu) a je v suchu. Tým však nechcem dávať nikomu návod!

Musím však podotknúť, že podľa zákona trestnosť nezaniká, ak ide o páchateľa, ktorý bol za obdobný čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch postihnutý, alebo ak trestné stíhanie páchateľa za obdobný čin bolo v predchádzajúcich 24 mesiacoch zastavené z dôvodu zániku trestnosti trestného činu.

[nahlás chybu v článku]