Terénne úpravy stanovišťa

  

Chcem sa spýtať, či do terénnych úprav stanovišťa pre ťažbu, ktoré sa nachádzajú v sekcií F pre oslobodenie od DPH pre stavebné práce patria aj úpravy pre ťažbu drevnej hmoty, napr. výrub stromov v lese alebo sa jedná iba o ťažbu, ktorá súvisí s ťažbou na zemi (lomy) alebo pod zemou (bane)? Ďakujem.

 

Zdravím. Ak ide o činnosť príprava staveniska, patria tu práce súvisiace s prípravou pôdy a pozemku, asanačné práce, výkopové a zemné práce. Predstaviť si to môžete ako vyčistenie terénu od vegetácie.

Vyššie spomínaná činnosť je zaradená do sekcie F klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA) a pri takomto dodaní dochádza k prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) Zákona 222/2004 Z.z. o DPH na príjemcu plnenia za splnenia ostatných podmienok*.

*V článku, okrem iného, nájdete aj najaktuálnejší Zoznam činností patriacich do sekcie F klasifikácie CPA a tiež Vysvetlivky ku klasifikácii produktov podľa činností CPA sekcia F Stavby a stavebné práce.

Z daného teda vyplýva, že ak ste vy a aj váš odberateľ (prípadne dodávateľ) služby platcovia DPH, tak faktúra bude vystavená bez DPH.

Mohlo by vás zaujímať: Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác pre stavebné bytové družstvo

(Pôvodný článok 02.08.2016 | Aktualizované 02.09.2022, 14:33)

 [nahlás chybu v článku]