Terénne úpravy stanovišťa

  

Chcem sa spýtať, či do terénnych úprav stanovišťa pre ťažbu, ktoré sa nachádzajú v sekcií F pre oslobodenie od DPH pre stavebné práce patria aj úpravy pre ťažbu drevnej hmoty, napr. výrub stromov v lese alebo sa jedná iba o ťažbu, ktorá súvisí s ťažbou na zemi (lomy) alebo pod zemou (bane)? Ďakujem.

 

Zdravím. Ak ide o činnosť príprava staveniska, ako je vyčistenie terénu, vyčistenie od vegetácie, potom je táto činnosť zaradená do sekcie F klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA) a pri takomto dodaní dochádza k prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) Zákona 222/2004 Z.z. o DPH na príjemcu plnenia za splnenia ostatných podmienok*. Čiže ak ste vy a aj váš odberateľ (prípadne dodávateľ) služby platcovia DPH, tak faktúra bude vystavená bez DPH.

*V článku, okrem iného, nájdete aj najaktuálnejší Zoznam činností patriacich do sekcie F klasifikácie CPA a tiež Vysvetlivky ku klasifikácii produktov podľa činností CPA sekcia F Stavby a&nbspstavebné práce.

(Pôvodný článok 02.08.2016 | Aktualizované 24.09.2018, 20:26)

 [nahlás chybu v článku]