Značka: hotelové služby

17ikona-info

Podpora cestovného ruchu znížením sadzby DPH na ubytovanie (doplnené)

  

Od nového roka (od 01.01.2019) bude v platnosti 10 %-ná DPH na vybrané ubytovacie služby. Cieľom zavedenia tohto opatrenie je podľa predkladateľa návrhu zvýšiť dopyt po ubytovacích službách a tým pozitívne podporiť rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Znížená sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 10 % zo základu dane sa bude uplatňovať na ubytovacie služby uvedené v kóde 55 štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA.