Príspevky do II. piliera od roku 2017 po novom

  

Od nového roka (2017) stúpnu príspevky do druhého piliera o 0,25 %, zo súčasných 4 % z hrubej mzdy (resp. vymeriavacieho základu), na 4,25 %. Takto sa budú zvyšovať každý rok až do roku 2024, kedy príspevok bude na úrovni 6 %.

So zvyšovaním príspevku do II. piliera sa bude zároveň analogicky znižovať príspevok do prvého piliera tak, aby celkové percento odvodov starobného dôchodkového sporenia ostalo na úrovni 18 % (4 % platí zamestnanec, 14 % zamestnávateľ).

Sadzby povinných príspevkov do II. piliera podľa rokov

Obdobie/rok Príspevok z vymeriavacieho základu
od 01.09.2012 do 31.12.2016 4 %
2017 4,25 %
2018 4,5 %
2019 4,75 %
2020 5 %
2021 5,25 %
2022 5,5 %
2023 5,75 %
2024 6 %

Viacej o druhom pilieri, jeho výhodách, nevýhodách a spôsobe ako si ho zriadiť nájdete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

(Zdroj: § 22 Zákona 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení)

[nahlás chybu v článku]