Prihlásenie/odhlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne cez mobilnú aplikáciu, SMS, e-mailom

  

Sociálna poisťovňa už vyše roka prináša pre zamestnávateľov službu v podobe mobilnej aplikácie, dostupnej bezplatne pre operačné systémy Android a iOS.v obchode Google Play a App Store.

Mobilná aplikácia obsahuje službu pre predbežné prihlásenie alebo odhlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia. Dôležité je však brať na vedomie, že ide o doplnkovú možnosť, popri existujúcich spôsoboch zasielania predbežného prihlásenia alebo odhlásenia zamestnanca prostredníctvom 

  • faxu: 0906 171 865, 0906 171 723
  • e-mailu: hlasenie@socpoist.sk
  • SMS: 0918 492 266, 0918 492 277

a stále je nutné do 3 dní potvrdiť prihlásenie alebo odhlásenie zaslaním riadneho „Registračný list FO“.

Mobilná aplikácia, na rozdiel od zaslania údajov prostredníctvom SMS, e-mailu alebo faxu, poskytuje nasledovné výhody:

  • história poslednej akcie s možnosťou preukázania pri kontrole nelegálnej práce,
  • okamžitá spätná väzba po odoslaní informácie,
  • okamžitá kontrola správnosti údajov (neobsahuje kontrolu existencie rodného čísla v registri).

Bližšie informácie:

(Aktualizované 13.04.2018, 13:56)

[nahlás chybu v článku]