Prenájom nehnuteľnosti na dotáciu z úradu práce

  

Dobrý deň, mala by som jednu otázočku ohľadom založenia živnosti. Chcem si založiť živnosť – vedenie účtovníctva. Keďže chcem dostať dotáciu od ÚPSVaR, potrebujem doložiť nájomnú zmluvu, keďže prevádzkareň bude inde ako mám trvalý pobyt. Ide o to, že prevádzkáreň chcem založiť v dome mojej babky, kde majiteľom domu je otec. Chcem sa opýtať, či sa môže rodinný dom ako bytové priestory prenajať na podnikanie – čiže jednu izbu prerobiť na kanceláriu. Nájomná zmluva bude znieť na prenájom nebytových priestorov alebo bytových priestorov za účelom podnikania. Môže sa to vlastne takto prenajať ak dostanem dotáciu z ÚPSVaR? Ďakujem za odpoveď.

Zdravím. K tomuto by som vám odporučil radšej sa informovať priamo na úrade práce, pretože dotácia je vyplácaná z „ich“ peňazí, takže majú nastavené vlastné podmienky čo, kedy, za akých podmienok a v akej výške uznávajú do výdavkov.

Čo sa týka samotnej prevádzky, tak tam nie je žiadny problém nahlásiť ju aj v bytovom priestore.

Pozor ale potom pri nájomnej zmluve. Pretože ak daňovník prenajme na území SR nehnuteľnosť resp. jej časť (okrem pozemku), a nie je registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade z titulu vykonávania podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, vzniká mu povinnosť registrácie, a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR prenajal nehnuteľnosť (§ 49a Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).

Samotný príjem z prenájmu nehnuteľností do výšky 500 € za príslušné zdaňovacie obdobie oslobodený od dane z príjmov. Viac o výdavkoch pri prenájme bytu/domu sa dočítate v článku Čo si môžem uplatniť ako výdavky pri prenájme bytu?

[nahlás chybu v článku]