Pokuta za pokladničný doklad

  

Dnes som mal kontrolu na prevádzke z daňového úradu. Prišli, kúpili si jeden zošiť, predavačka im dala bločik z pokladne, všetko, lenže im bolo málo a dali mi pokutu za to, že na doklade bolo napísané iba zošit a nebolo tam napísané že aký zošit. Pani mi potom vysvetľovala, keď si na mne zarobila, že na bloku treba uviesť o aký zošit konkrétne ide a že nech si poriadne naštudujem zákon. Kde také nájdem?

Zdravím. No toto čo sa vám stalo je veľmi obľúbenou “zárobkovou činnosťou” kontrol. A aj čo počúvam v mojom okolí, že chodia čisto niektoré dni iba také kontroly, veľa podnikateľov si stále nedáva na to bacha.

Informácie o tom nájdete v § 8 ods. 3 Zákona 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (…), kde je uvedené, že: “Označenie tovaru alebo označenie služby musí byť vyjadrené tak, aby bolo možné predávaný tovar alebo poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo pomenovať a odlíšiť od iného tovaru alebo inej služby, pričom sa môže uvádzať aj skrátený názov tovaru alebo služby.”.

Prípadne ešte v § 16 ods. 1 písm. d) Zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (…), kde je uvedené, že: “Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené (…) názov a množstvo výrobku alebo druh služby (…)”.

Takže napríklad vo vašom prípade by na pokladničnom doklade malo byť uvedené, keď išlo o zošit, napr. Zošit A4, 60 listov, linajkový. Prípadne aj vo forme skratiek (Zoš A4 60l lin), hlavne aby bol presne odlíšený od iných zošitov. Tak ako si to zákon vyžaduje.

Samotné toto nariadenie je dosť byrokratické, a čo som sa stretol v praxi, tak niekedy až smiešne, kedy podnikateľ dostal pokutu za to, že ozdobné stužky, ktoré boli súčasťou kytice boli na bločku uvedené ako “doplnkový tovar” a nie jednoznačne označené ako “stužka červená”, “stužka modrá”.

Jediné čo vám môžem odporučiť, je si to dať čím skôr do poriadku, aby náhodou neprišla kontrola na repete, či ste odstránili nedostatky (v prípade ak nie, pokuta je vyššia) a ešte môžno upovedomiť svojich známych, ktorí podnikajú, nech si dávajú na podobnú vec tiež pozor.

(Aktualizované 26.09.2017, 16:09)

[nahlás chybu v článku]