Pokuta za pokladničný doklad

  

Dnes som mal kontrolu na prevádzke z daňového úradu. Prišli, kúpili si jeden zošiť, predavačka im dala bločik z pokladne, všetko, lenže im bolo málo a dali mi pokutu za to, že na doklade bolo napísané iba zošit a nebolo tam napísané že aký zošit. Pani mi potom vysvetľovala, že na bloku treba uviesť o aký zošit konkrétne ide a že nech si poriadne naštudujem zákon. Kde také nájdem?

 

Zdravím. Informácie nájdete v § 8 ods. 3 Zákona 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (…), kde je uvedené: „Označenie tovaru alebo označenie služby musí byť vyjadrené tak, aby bolo možné predávaný tovar alebo poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo pomenovať a odlíšiť od iného tovaru alebo inej služby, pričom sa môže uvádzať aj skrátený názov tovaru alebo služby.“.

Prípadne ďalšie informácie nájdete ešte v § 16 ods. 1 písm. d) Zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (…), kde je uvedené: „Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené (…) názov a množstvo výrobku alebo druh služby (…)“.

Vo vašom prípade by tak na pokladničnom doklade malo byť uvedené, keďže išlo o zošit, napr. Zošit A4, 60 listov, linajkový. Prípadne aj vo forme skratiek, napr. Zoš A4 60l lin. Tu dôležitú rolu hrá aj obmedzenie poštu znakov, ktoré dokáže registračná pokladnica na položku vytlačiť. Dôležité je však zabezpečiť, aby bol tovar (zošit) presne odlíšený od iných podobných tovarov (zošitov).

Samotné nariadenie je na jednej strane opodstatnené, aby zákazník presne vedel, čo nakúpil a do budúcna vedel napríklad pri reklamácii preukázať kúpu reklamovaného tovaru. No druhú stranu je však aj dosť byrokratické a v praxi dakedy až smiešne, kedy podnikateľ dostal pokutu za to, že ozdobné stužky, ktoré boli súčasťou kytice, boli na bločku uvedené ako „doplnkový tovar“ a nie jednoznačne označené ako „stužka červená“, „stužka modrá“.

Jediné čo vám môžem odporučiť, je si dať blokované položky v registračnej pokladnici čím skôr do poriadku, aby náhodou neprišla kontrola na „repete“.

Mohlo by vás zaujímať: Nefunkčná elektronická/virtuálna registračná pokladnica. Ako predávať?, Virtuálna registračná pokladnica (VRP) a predaj mimo prevádzky

(Pôvodný článok 26.09.2017 | Aktualizované 08.05.2022, 19:16)

[nahlás chybu v článku]