Paušálne výdavky a daňová strata

  

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, či mi viete poradiť, že ktorý paragraf zákona o dani z príjmov upravuje, že pri uplatňovaní paušálnych výdavkov nie je možné vykázať daňovú stratu? Už to v zákone hľadám cez 40 minút, ale asi som slepý. Ďakujem.

Zdravím. No hľadať to tam môžete, ale v zákone to priamo napísané nenájdete, pretože daná situácia, na ktorú sa pýtate, je v upravená viacerými paragrafmi Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, a to nasledovne:

  • daňovou stratou rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období (§ 2 písm. k) Zákona),
  • daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v (daňovej) evidencii daňovníka (§ 2 písm. i) Zákona),
  • ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov najviac do výšky 20 000 € (…) (§ 6 ods. 10 Zákona).

Z daného teda možno vyvodiť, že daňovník, ktorý si uplatňuje výdavky percentom, nemôže vykázať daňovú stratu, pretože nejde o preukázateľné vynaložené výdavky, ale len o zákonom dovolené „fiktívne“ výdavky percentom.

Doplnené o postreh: A čo ak mal živnostník nízke príjmy a tých 40 % čo by mal teoreticky zdaniť je nižších ako suma odvodov?“

V tomto prípade sa výška 60 % výdavkov + výška zaplatených odvodov v Tabuľke č. 1 riadok 10 časť výdavky uvedie maximálne do výšky príjmov (aj keď sú paušálne výdavky + zaplatené poistné vyššie), pričom však pod tabuľkou v časti Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona sa uvedie skutočne zaplatená výška odvodov.

(Pôvodný článok 15.04.2018 | Aktualizované 06.02.2020)

[nahlás chybu v článku]