Opisovanie už odpisovaného auta

  

Chcel by som sa spýtať, keď firma (sro) kúpi už odpísané auto od inej firmy za cenu vyššiu ako 1700 eur, čo je hranica na zaradenie do odpisovania, odpisuje sa toto auto opäť? Podľa logiky by sa nemalo, ale zákony bývajú všelijaké. Ďakujem.

 

Zdravím. V tomto prípade vôbec nezáleží na tom, či auto už bolo raz odpisované alebo nie. Odpisovať ho budete, pretože podľa § 22 ods. 2 písm. a) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa odpisuje hmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 1 700 € a jeho prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok. Čo vaše kupované aut bude spĺňať. 

Vstupnú cenu auta bude tvoriť: obstarávacia cena (cena kupovaného auta) plus všetky náklady, ktoré súvisia s obstaraním, napr. náklady na prepravu, poistenie prepravy a pod. Nie však povinné zmluvné a havarijné poistenie.

(Pôvodný článok 16.10.2017 | Aktualizované 01.12.2020, 19:31)

[nahlás chybu v článku]