Nákup tovaru pred založením eseročky

  

Dobrý deň, požiadali sme o zápis úplne novej firmy do OR, no bola nám zamietnutá. Dôvody zamietnutia nám majú poslať poštou vo vyrozumení. Po doplnení chýb budeme musieť čakať ďalších 10 pracovných dní na zápis, plus ďalších 5 pracovných dní na priradenie DIČ. Chcem sa touto cestou spýtať, či je možné v prípade, ak ešte nie je zapísaná sro v OR, v čase, v ktorom by sme išli nakúpiť tovar na inú sro, zaúčtovať spätne náklady, ktoré vznikli na nákup tovaru do sro, ktorá ešte len bude zapísaná. Dá sa to?

 

Zdravím. Vaša situácia, ktorú opisujete vzhľadom na nákup a predaj tovaru inou firmou, je klasický nákup a predaj. Druhá firma nakúpi tovar, ktorý budete do budúcna potrebovať a neskôr vám ho predá.

Na druhej strane existuje aj iná možnosť, ktorá sa však dá interpretovať viacerými spôsobmi. Opiera o § 64 ods. 2 Zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorý hovorí o tom, že spoločnosť nesmie pred svojim vznikom prevziať iné záväzky ako tie, ktoré súvisia so vznikom spoločnosti.

Jedným z možných výkladov je ten, že si tovar nakúpite už vy sami, pretože náklady, ktoré súvisia so založením spoločnosti a náklady vynaložené a súvisiace so zabezpečením príjmu, aj keď budúcej spoločnosti, odo dňa založenia spoločnosti (spoločnosť je založená podpísaním zakladateľskej listiny, resp. spoločenskej zmluvy – § 57 Zákona) do dňa vzniku spoločnosti (spoločnosť vzniká zápisom do Obchodného registra – § 62 Zákona) je možné považovať za daňovo uznateľné náklady spoločnosti.

Ďalší výklad, ktorý je v praxi zakorenený je, že za zriaďovanie náklady spoločnosti sa považujú hlavne „zvykovo“ zaužívané náklady za:

  • poplatky, kolky, overenie podpisov, advokáta, právnika, notára,
  • pracovné cesty súvisiace so založením spoločnosti – ubytovanie, cestovné,
  • založenie spoločnosti externou firmou.

Preto je dobré zvážiť, ku ktorému spôsobu výkladu sa prikloníte a ako budete postupovať.

(Pôvodný článok 16.11.2018 | Aktualizované 03.01.2021, 09:05)

[nahlás chybu v článku]