Matky a otcovia na rodičovskej dovolenke budú stále musieť pamätať na svoj dôchodok

  

Parlamentom dnes neprešla novela Zákona o sociálnom poistení (Zákon 461/2003 Z.z.), v ktorej, okrem iného, bolo navrhnuté zjednodušené prihlasovanie poistencov štátu – osôb, ktoré sa starajú o dieťa (najmä ženy na rodičovských dovolenkách) a to tak, aby kvôli neskorému prihláseniu sa ako poistenci štátu neprišli o doby poistenia.

V súčasnosti štát platí dôchodkové poistenie matkám na rodičovských dovolenkách až odo dňa, kedy sa na dôchodkové poistenie prihlásia. Ak sa matka prihlási na dôchodkové poistenie do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa, dôchodkové poistenie jej ešte stále vznikne odo dňa narodenia dieťaťa. No v reálnom živote sa veľmi často stáva, že po narodení dieťaťa matka na toto svoje právo zabudne, respektíve prihlási sa do Sociálnej poisťovne na dôchodkové poistenie ako poistenkyňa štátu neskoro (po 45 dňoch). To má za následok, že jej budúci starobný dôchodok bude nižší, ako by mohol byť.

Návrhom sa má zabezpečiť to, aby sa matky mohli na dôchodkové poistenie prihlásiť kedykoľvek s tým, že dôchodkové poistenie im, ako poistencom štátu, vznikne odo dňa narodenia dieťaťa. Tak neprídu o svoje budúce dôchodkové nároky.

(Zdroj: nrsr)

[nahlás chybu v článku]