Chystané plány s elektronickými registračnými pokladnicami

  

Z dielne Ministerstva financií SR uzrel svetlo sveta návrh novely Zákona 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorej účelom je eliminovanie krátenia prijatých tržieb elektronickou registračnou pokladnicou. Ako sa to má/chce dosiahnuť?

V súčasnosti môžu podnikatelia na evidenciu prijatých tržieb používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP). Keďže VRP zabezpečuje prepojenie so systémami finančnej správy, návrh je taký, aby podnikateľské subjekty, ktoré poskytujú vybrané služby* boli povinné na účely evidencie prijatých tržieb používať registračnú pokladnicu, ktorá bude prepojená so systémami finančnej správy. Takže, buď začnú používať VRP, alebo prepoja svoju ERP so systémom finančnej správy*.

*Na finálne riešenie si však musíme ešte počkať, do ukončenia pripomienkového konania.

(Zdroj: slov-lex)

[nahlás chybu v článku]