Akú pokutu dostanem za dodatočné daňové priznanie DPH? (výpočet)

  

V decembri som podával daňové priznanie DPH, kde mi vyšlo platiť 1 578,95 €. Teraz vo februári som však musel podať dodatočné daňové priznanie, lebo som tam zabudol dať jednu moju vystavenú faktúru, kde som ešte doplatil DPH ďalších 818,53 €. Chcel by som sa opýtať, či mi viete povedať, že akú pokutu môžem očakávať? Ďakujem.

 

Zdravím. Tak, dnes si dáme trochu viacej paragrafov ako zvyčajne.

Vo vašej situácii ste sa podľa § 154 ods. 1 písm. i) Zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) dopustili správneho deliktu, keďže ste uviedli v dodatočnom daňovom priznaní sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje zvýšenie dane.

V takomto prípade správca dane (daňový úrad) postupuje v zmysle § 155 ods. 1 písm. g) Zákona, kedy vám uloží pokutu vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní. Ak základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky nedosiahne 3 %, pokuta sa uloží vo výške 3 % ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní (§ 155 ods. 3 Zákona).

Pozn.: Základná úroková sadzba ECB je od 16.03.2016 vo výške 0,00 %.

Pokuta sa počíta v súlade s § 155 ods. 2 Zákona za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na podanie daňového priznania alebo po dni splatnosti dane až do dňa podania dodatočného daňového priznania nie menej ako 1 % z vyrubenej sumy najviac však vo výške vyrubenej sumy.

Pre presný výpočet, akú pokutu by ste dostali, je potrebný vedieť počet dní do dňa, kedy ste podali dodatočné daňové priznanie. Váš výpočet bude výpočet vyzerať nasledovne:

[(818,53 € x 0,03) / 365 dní*] x počet dní omeškania = pokuta**

*V prípade priestupného roka sa počíta s 366 dňami.

**Pokuta sa zaokrúhľuje na desiatky eurocentov nadol (§ 161 Zákona).

Mohlo by vás zaujímať: Uhradili ste omylom daňovú platbu na účet iného daňovníka? Ako postupovať ďalej?, Odklad splátky dane

[nahlás chybu v článku]