Zvýšenie veľkostných podmienok pre povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom

  

Od 01.01.2020 budú platiť nové veľkostné podmienky pre povinnosť nechať si overiť individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.

Upraví sa tým súčasný § 19 ods. 1 písm. a) Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku bude musieť mať overenú audítorom účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

  • celková suma majetku presiahla 2 000 000 € (teraz je to 1 000 000 €),
  • čistý obrat presiahol 4 000 000 € (teraz je to 2 000 000 €),
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30 (ostáva nezmenené).

Celé znenie navrhovaného Zákona nájdete na stránke nrsr.sk. A ako hlasovali poslanci nájdete taktiež na stránke nrsr.sk.

[nahlás chybu v článku]