Zaokrúhľovanie platieb od 01.07.2022 (aktualizované)

  

Od 01.07.2022 vstúpi do platnosti zaokrúhľovanie centových hotovostných platieb. Viete aké budú podmienky zaokrúhľovania? A viete ako bude zaokrúhľovanie prebiehať v prípade ak sa jedna časť sumy na úhradu zaplatí platobnou kartou a jej druhá časť v hotovosti?

 

Novela Zákona 18/1996 Z.z. o cenách účinná od 01.07.2022 pri zaokrúhľovaní platieb hovorí nasledovné:

„Cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je cena platená v hotovosti súčtom cien za viac kusov toho istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná cena platená v hotovosti. Cena platená v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Takéto zaokrúhľovanie ceny nie je porušením cenovej disciplíny podľa tohto zákona.“

Z daného znenia zákona možno určiť nasledujúce podmienky zaokrúhľovania:

  • Zaokrúhľovať sa bude iba výsledná suma platená v hotovosti.
  • Ak bude výsledná cena končiť na 1 a 2 centy, suma na úhradu sa zaokrúhli nadol* (napr. 15,52 € sa zaokrúhli na 15,50 €).
  • Ak bude výsledná cena končiť na 3 a 4 centy, suma na úhradu sa zaokrúhli sa na 5 centov nahor (napr. 15,53 € sa zaokrúhli na 15,55 €).
  • Ak bude výsledná cena končiť na 6 a 7 centy, suma na úhradu sa zaokrúhli na 5 centov nadol (napr. 15,57 € sa zaokrúhli na 15,55 €).
  • Ak bude výsledná cena končiť na 8 a 9 centy, suma na úhradu sa zaokrúhli nahor (napr. 15,59 € sa zaokrúhli na 15,60 €).

*V prípade, že výsledná cena sú 1 alebo 2 centy, suma na úhradu sa zaokrúhli sa na 5 centov nahor (napr 0,02 € sa zaokrúhli na 0,05 €).

Ako bude prebiehať zaokrúhľovanie pri platbách, ktoré sú čiastočne uhradené v hotovosti
a čiastočne platobnou kartou?

V danom prípade sa nič nemení. Ako vyplýva z novely zákona, zaokrúhľovanie sa týka len tej časti platby (ceny), ktorá je platené v hotovosti.

Ak by sme mali výslednú cenu v obchode 15,52 € a jednu časť by sme sa rozhodli uhradiť v hotovosti a druhú platobnou kartou (alebo aj poukážkou) zaokrúhľovanie by sa týkalo len tej hotovostnej časti (tej platenej fyzickými peniazmi).

V prípade, že by sme sa rozhodli uhradiť 10 € platobnou kartou a zvyšných 5,52 € v hotovosti, celkovo by sme vďaka zaokrúhľovaniu v obchode namiesto 15,52 € zaplatili len 15,50 € (5,52 € sa zaokrúhlilo na 5,50 €). Ak by sme však situáciu otočili a 10 € by sme zaplatili v hotovosti a zvyšných 5,52 € platobnou kartou, celkovo by sme v obchode zaplatili plných 15,52 € a to z dôvodu, že zaokrúhľovanie sa nevzťahuje na platby realizované prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Prečítajte si aj FAQ Ministerstva financíí SR – Zaokrúhľovanie otázky odpovede.

Mohlo by vás zaujímať: Aký je limit sumy vystavenia pokladničného dokladu (zjednodušenej faktúry)?, Ako správne zostaviť otváraciu súvahu pri novovzniknutej eseročke

(Pôvodný článok 02.11.2021 | Aktualizované 10.06.2022, 14:26)

[nahlás chybu v článku]