Z ktorého zamestnania sa mi bude počítať PN-ka?

  

Chcela by som sa opýtať. Od 11/2015 do konca 9/2016 som bola zamestnaná na hlavný pracovný pomer u jedného zamestnávateľa. Od 10/2016 doteraz som zamestnaná na hlavný pracovný pomer u druhého zamestnávateľa. Má zdravotné problémy a asi bude musieť ísť na PN-ku. Z ktorého zamestnania sa mi bude počítať PN-ka, keď som mala dve na seba nadväzujúce zamestnania? Veľmi pekne ďakujem.

 

Zdravím.Váš problém upravuje § 54 Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Vo vašom prípade konkrétne ods. 2 Zákona, kde sa píše, že ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, alebo v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, a obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, bolo najmenej 90 dní predo dňom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Preložené do zrozumiteľnej reči, v prípade, ak platenie poistného na nemocenské poistenie bude u aktuálneho zamestnávateľa trvať viac ako 90 kalendárnych dní do dňa, kedy pôjdete na PN-ku, tak výška dávky sa určí z vymeriavacieho základu (hrubého príjmu) dosiahnutého u aktuálneho zamestnávateľa. To znamená, ak pracovný pomer trvá od 10/2016, rozhodujúce obdobie bude od vzniku nemocenského poistenia (10/2016, kedy ste začali pracovať u druhého zamestnávateľa) do konca mesiaca pred vznikom nároku na nemocenské (ak pôjdete na PN-ku ešte teraz v októbri, tak do 09/2017).

[nahlás chybu v článku]