Výsluch na polícii a náhrada mzdy

  

Kolegyňa v práci mi hovorila (teda, skôr sa sťažovala), že ide na políciu vypovedať ako svedok, musí si kvôli tomu zobrať voľno, príde o deň dovolenky atď. atď., že či musí ísť vypovedať a ako si kompenzovať dovolenku? Viete dačo o tom, alebo to je skôr otázka na právnika? Ďakujem vopred.

 

Zdravím. No právnikom nie som, ale podľa § 130 Zákona 301/2005 Z.z. Trestného poriadku môže osoba odmietnuť vypovedať iba v tom prípade, ak by tým spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu súrodencovi, príbuznému v priamom rade (…). Príbuzní v priamom rade sú priami predkovia a priami potomkovia, teda soby, ktoré pochádzajú jedna od druhej (napr. rodičia a deti, prarodičia a vnuci). Ďalej by som však odpoveď na túto časť otázky nechal naozaj na právnika.

Čo sa týka náhrady mzdy, tá bude kompenzovaná dovolenkou. Ak ide o kompenzáciu dovolenky, tú vám už nikto nevráti. Svedok však má podľa § 140 Trestného poriadku nárok na svedočné. Ide o náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy za prácu alebo iného preukázateľného ušlého príjmu. Svedok si ho však musí uplatniť do 3 dní po svojom výsluchu, alebo po tom, ako mu bolo oznámené, že k výsluchu nedôjde, alebo ak ho nevyčísli do 15 dní od uplatnenia nároku. Na toto všetko musí byť svedok upozornený.

(/§vodný článok 04.10.2017 | Aktualizované 27.12.2021, 20:25)

[nahlás chybu v článku]