Úver pre podnikateľov od štátu s podporou EÚ

  

Veľké množstvo podnikateľov, ktorí chcú financovať svoje podnikanie, prípadne ho rozšíriť, ale nemá dostatočné množstvo finančných prostriedkov, často na ich zabezpečenie siahne po úvere.

Niet sa čomu diviť: V dnešnej dobe je prístup k úveru jednoduchý, výška úrokov má priaznivú výšku a aj portfólio úverových produktov je rozsiahle. Každý si nájde to svoje. No len veľmi malé množstvo podnikateľov pozná Slovenskú záručnú a rozvojovú banku.

Slovenská záručná a rozvojová banka podporuje podnikanie na Slovensku v súlade s hospodárskou politikou štátu. Jej vlastníkom a jediným akcionárom je Ministerstvo financií SR. Zameriava sa predovšetkým na rozvoj malého a stredného podnikania, poľnohospodárskych subjektov, ale aj na financovanie miest a obcí a obnovu bytových domov.

Ponúka rozsiahle portfólio úverov. Venovať sa však budem len jednému konkrétnemu, veľmi výhodnému pre podnikateľov. Ide o Portfóliový úver zdieľaného rizika s podporou Európskej únie (iniciatíva JEREMIE).

Portfóliový úver zdieľaného rizika s podporou Európskej únie

Cieľom úveru je podpora rozvoja malých a stredných podnikateľov v Slovenskej republike za výhodných podmienok, najmä z hľadiska úrokových podmienok a zabezpečenia úverov.

Ako vypláva z popisu cieľa úveru, je určený pre malých a stredných podnikateľov – právnické osoby, fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, osobe podnikajúce na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ktorých investícia alebo prevádzková činnosť sa nachádza v jednotlivých krajoch na Slovensku (pozor!) okrem Bratislavského kraja.

Využiť sa môže na nákup hmotného a nehmotného majetku (investičný úver), na zabezpečenie prevádzky a na rozšírenie a rozvoj podnikateľskej činnosti (prevádzkový úver). Jeho maximálna výška môže byť až 1 milión eur so splatnosťou od 12 mesiacov do 10 rokov. Výhodou je taktiež to, že úrokom podlieha iba 30 % jeho výšky, zvyšných 70 % je poskytovaných bezúročne.

Bližšie informácie a podmienky nájdete >>>tu<<< (má to iba 2 strany, nič hrozného na čítanie).

 [nahlás chybu v článku]