Stavebné práce pre Združenie vlastníkov lesa

  

Dobrý. Účtujem Združenie vlastníkov lesa (majú právnu subjektivitu, sú platcovia DPH). Prišla im faktúra od živnostníka (tiež platcu DPH) za stavebné práce vykonané v lese. Je vyfakturovaná bez DPH a je na nej uvedené prenesenie daňovej povinnosti (tuzemské samozdanenie stavebných prác). No a otázka je taká, že či faktúra má alebo nemá byť s DPH, nakoľko Združenie vystupuje ako správca vlastníkov lesa. Je to niečo obdobné ako u Bytových družstiev, ktoré spravujú byty ľudí?

Zdravím. Činnosť pozemkového spoločenstva (právnickej osoby) vymedzuje § 19 Zákona 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. Pokiaľ predmetné spoločenstvo (platiteľ DPH) v rámci svojej činnosti príjme od iného platiteľa DPH stavebné práce je povinné platiť daň podľa § 69 ods. 12 písm. j) Zákona 222/2004 Z.z. o DPH. To znamená, že faktúra bude vystavené bez DPH s uvedeným textom „Prenos daňovej povinnosti.“.

Rozdiel oproti Správcom bytových domov, ako spomínate, je v tom, že Združenie na danom území a s daným lesom a jeho bohatstvom hospodári – ťaží drevo, spracováva, predáva ho a i., a za to, že to môže robiť, platí jednotlivým vlastníkom dividendy a/alebo nájom. Kdežto správcovia bytových domov konajú pri zabezpečovaní služieb v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a na ich účet, čiže správca bytového domu nie je v postavení príjemcu stavebných prác.

(Aktuality 05.01.2018, 17:56)

  [nahlás chybu v článku]