Nový formulár na žiadosť o ošetrovné zo Sociálnej poisťovne (koronavírus) a 14-dňová OČR (aktualizované)

  

V záujme obmedzenia osobného kontaktu u pediatrov a návštev pobočiek Sociálnej poisťovne, Sociálna poisťovňa zaviedla zjednodušený spôsob podania žiadosti o ošetrovné v súvislosti s koronavírusom a následným uzatvorením školských zariadení [»] Nie je potrebné chodiť k lekárovi, či do pobočky Sociálnej poisťovne. Aký je postup?

Žiadosť si možno uplatniť prostredníctvom telefonického kontaktu na príslušnú pobočku (bude spísaná ústna žiadosť s pracovníkom Sociálnej poisťovne) alebo prostredníctvom nového formulára. Formulár treba vyplniť a obratom – e-mailom alebo v tlačenej podobe poštou, či vhodením do schránky na pobočke pri vstupe – poslať do pobočky.

Formuláre: Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus PDF, Word

Sociálna poisťovňa ďalej oznamuje [»], že vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s nákazou koronavírusu prizná ošetrovné (OČR) pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia 11. roku jeho veku počas celého 14-dňového obdobia, počas ktorého budú školy a predškolské zariadenia uzavreté.

Pred uplynutím tejto lehoty bude Sociálna poisťovňa na základe ďalšieho aktuálneho vývoja informovať, ako majú rodičia ďalej postupovať, ak zostanú školy/predškolské zariadenia aj naďalej uzavreté. Sledujete preto ich stránku!

Sociálna poisťovňa ďalej informuje [»], že aicky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne začatých 14-dňových OČR-iek bez to, aby si rodič musel podávať novú žiadosť. Táto OČR bude teda vyplácaná počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu/núdzový stav a svojim rozhodnutím uzavrel školské a predškolské zariadenia.

Rodičia sa na OČR môžu aj striedať, ale najskôr po uplynutí 10 dní, pričom každý nástup do zamestnania musia Sociálnej poisťovni ohlásiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

(Pôvodný článok 11.03.2020 | Aktualizované 20.03.2020,12:30)

[nahlás chybu v článku]